Quy tắc ký quỹ và Đòn bẩy

Khung quy định ESMA đã cập nhật

Khung pháp lý đã áp đặt các giới hạn về đòn bẩy cho Khách hàng Bán lẻ, điều này đã làm tăng đáng kể yêu cầu ký quỹ đối với hoạt động giao dịch của bạn.

NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Giới hạn đòn bẩy tối đa

Giới hạn đòn bẩy tối đa khi mở một vị thế được đặt thành 30: 1 cho các cặp tiền tệ chính và ít hơn đối với các loại tài sản khác.

Đóng tiền ký quỹ 50%

Quy tắc đóng tiền ký quỹ 50% trên cơ sở tài khoản.

Đảm bảo giới hạn tổn thất với Bảo vệ Số dư âm( NBP)

Chính sách Bảo vệ Số dư âm bảo đảm giới hạn tổn thất cho khách hàng trên cơ sở từng tài khoản.

Các Lợi ích bị cấm

Cấm cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp các lợi ích tiền tệ hoặc phi tiền tệ.

Cấm Quyền chọn Nhị phân

Cấm tiếp thị, phân phối hoặc bán quyền chọn nhị phân.

Cảnh báo Rủi ro Tiêu chuẩn

Cảnh báo rủi ro tiêu chuẩn, bao gồm các số liệu liên quan đến nhà cung cấp CFD tương ứng, về tỷ lệ phần trăm tài khoản Khách hàng bán lẻ đã bị mất tiền.

Các tiêu chí cần đáp ứng để được phân loại là Khách hàng Chuyên nghiệp

Bạn cần đáp ứng tiêu chí dưới đây để có thể yêu cầu được phân loại là Khách hàng Chuyên nghiệp để nhận các ưu đãi độc quyền:

Đã thực hiện các giao dịch ở quy mô đáng kể trên thị trường liên quan đến tần suất trung bình của 10 giao dịch/mỗi quý, trong bốn quý trước đó.

Quy mô danh mục công cụ tài chính của bạn được xác định bao gồm số tiền mặt ký quỹ và các công cụ tài chính, vượt quá 500.000 EUR.

Bạn đang làm việc hoặc đã làm việc trong lĩnh vực tài chính ít nhất một năm ở vị trí chuyên môn, đòi hỏi kiến ​​thức về các giao dịch hoặc dịch vụ.

Thông tin bạn có thể cần cung cấp:

Ngân hàng, Nhà môi giới, sao kê danh mục đầu tư hoặc giấy tờ công chứng xác nhận giá trị ròng

Bằng chứng xác nhận kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Báo cáo giao dịch từ nhà môi giới/tổ chức tài chính khác.

Trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp

Khi trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp, chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh các sản phẩm và điều kiện giao dịch để đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn ngoài các hạn chế được đề cập ở trên, vì đòn bẩy cho khách hàng chuyên nghiệp có thể lên đến 1:300.

Được phân loại là Khách hàng chuyên nghiệp cũng có nghĩa là bạn không đủ điều kiện cho tất cả các chương trình bảo vệ của nhà đầu tư mà bạn có với tư cách là Khách hàng bán lẻ. Tuy nhiên, các khoản tiền của bạn vẫn sẽ được tách biệt và an toàn với các tổ chức tín dụng của chúng tôi.

Bằng cách ký và gửi lại thư yêu cầu bên dưới, bạn cũng xác nhận rằng bạn nhận thức được hậu quả của việc mất một số biện pháp bảo vệ và quyền bồi thường của nhà đầu tư.

Để thực hiện yêu cầu của bạn, vui lòng thực hiện các bước sau:

1
2
3
4

Tải Thư yêu cầu bằng cách nhất nút download bên dưới

Đọc và ký vào Thư yêu cầu.

Chuẩn bị một email với yêu cầu được trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp và đính kèm email Thư yêu cầu kèm chữ ký của bạn.

Gởi email đính kèm Thư yêu cầu đến địa chỉ: [email protected]

1

Tải xuống Thư yêu cầu

2

Đọc và ký vào Thư yêu cầu.

3

Chuẩn bị một email với yêu cầu được trở thành Khách hàng Chuyên nghiệp và đính kèm email Thư yêu cầu kèm chữ ký của bạn.

4

Gởi email đính kèm Thư yêu cầu đến địa chỉ: [email protected]