Quy định

Cộng hòa Síp

Eight Plus Capital (trước đây là công ty Acier FX) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban giao dịch chứng khoán Síp (Số giấy phép 334/17) và có giấy phép xuyên biên giới, ủy quyền cho công ty cung cấp dịch vụ đầu tư quốc tế, theo các quy định của quy định hiện hành. (Dịch vụ và hoạt động đầu tư và Luật thị trường được điều chỉnh năm 2007 (Luật 144 (I) / 2007 và Chỉ thị về các công cụ tài chính Liên minh châu Âu (MiFID)).

Liên minh Châu Âu

Eight Plus Capital (trước đây là công ty Acier FX) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Síp (Số giấy phép 334/17) và có giấy phép xuyên biên giới, cho phép công ty cung cấp các dịch vụ đầu tư trên phạm vi quốc tế, tuân theo các quy định của quy chế hiện hành. (Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường được Điều chỉnh năm 2007 (Luật 144 (I) / 2007 và Chỉ thị Châu Âu về Thị trường trong Công cụ Tài chính (MiFID))).

  • trung gian đầu tư cung cấp dịch vụ cho khách hàng liên quan đến cổ phiếu, trái phiếu, thành phần trong các chương trình đầu tư tập thể và các công cụ phái sinh (gọi chung là “công cụ tài chính”)
  • giao dịch có tổ chức của các công cụ tài chính

MiFID áp dụng tại Anh từ tháng 11 năm 2007, và được sửa đổi bởi MiFID II, có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018, để cải thiện chức năng quản lý của rủi ro thị trường tài chính và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. MiFID II mở rộng các yêu cầu MiFID trong một số lĩnh vực bao gồm:

  • yêu cầu cấu trúc thị trường mới
  • yêu cầu mới và mở rộng liên quan đến tính minh bạch
  • quy định mới về nghiên cứu và chỉ dẫn
  • yêu cầu quản trị sản phẩm mới cho các nhà sản xuất và nhà phân phối ‘sản phẩm’ MiFID
  • giới thiệu một chế độ giới hạn vị trí hàng hóa hài hòa

CY

Eight Plus Capital (trước đây là công ty Acier FX) được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban giao dịch chứng khoán Síp (Số giấy phép 334/17) và là thành viên của Hiệp hội các công ty đầu tư quốc tế Síp (ACIIF). Hiệp hội các công ty đầu tư quốc tế Síp (ACIIF) là một cơ quan đại diện của các công ty đầu tư Síp (CIF).

Tất cả các thành viên của ACIIF đều được cấp phép và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC). Để xem giấy phép của Eightplus Ltd (bấm vào đây).

CY

Công ty được yêu cầu tiết lộ thông tin liên quan đến việc thực hiện các lệnh đặt cho các địa điểm thực hiện khác nhau. (Bấm vào đây).

CY

Eightplus Ltd. được yêu cầu tiết lộ thông tin liên quan đến vốn của mình, những rủi ro mà Công ty gặp phải, cũng như thúc đẩy kỷ luật thị trường.

Để xem Công bố thông tin về Pillar III của Eightplus Ltd, vui lòng bấm vào đây.

CY

Tài liệu Thông tin Chính (KID) cung cấp cho bạn thông tin chính về sản phẩm đầu tư mà bạn giao dịch với Eightplus Ltd. Điều quan trọng là phải đọc và hiểu đầy đủ về KID trước khi bắt đầu giao dịch với chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Chính sách Cookie

Our customer support team is ready to assist you 24/5!

If you have any questions, please contact our support. We are always in touch and will help you at any time. Your comfort and safety is our main mission.