Mức đòn bẩy

Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn của bạn và tạo ra lợi nhuận tiềm năng đáng kể từ khoản đầu tư trên những thay đổi tương đối nhỏ về giá khi sử dụng đòn bẩy.

leverage hero img

Các mức đòn bẩy Giao dịch

Eightplus đã thiết kế hệ thống giao dịch của mình với mức đòn bẩy mặc định cho nhà đầu tư cá nhân là 1:30 đối với các cặp tiền tệ chính và ít hơn cho các loại tài sản khác, để tuân thủ các quy tắc và quy định ESMA và cho thấy rằng đây là lợi ích tốt nhất của nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, khách hàng của Eightplus.com có tùy chọn thay đổi mức đòn bẩy mặc định thành các mức cao hơn khi họ có thể đáp ứng các tiêu chí nhất định và được phân loại là chuyên gia. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.

Hệ số rủi ro

Tại Eightplus.com, chúng tôi chú trọng bảo vệ khách hàng của mình; chúng tôi liên tục đánh giá rủi ro của tất cả các sản phẩm giao dịch của mình và chúng tôi áp dụng các quy tắc yêu cầu ký quỹ nghiêm ngặt, dựa trên các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến yếu tố rủi ro của từng loại sản phẩm tài chính.

Các yếu tố mà chúng tôi phân tích gồm (nhưng không giới hạn):

  • Sự biến động của thị trường
  • Tính thanh khoản của sản phẩm tài chính
  • Sự bất ổn chính trị ở quốc gia mà sản phẩm đang được cung cấp hoặc sự bất ổn xung quanh tiền tệ của đất nước
  • Neo giá áp đặt trên các loại tiền tệ khác nhau
  • Hành vi của ngân hàng trung ương đối với lãi suất của các nước
  • Lịch sử can thiệp tiền tệ của các ngân hàng trung ương không phải do thị trường

Rủi ro càng cao, hệ số rủi ro càng lớn và do đó cần có biên để mở một vị trí. Bằng cách này, chúng tôi bảo vệ khách hàng của mình trong nỗ lực giảm thiểu rủi ro và tổn thất tiềm năng mà họ sẽ gặp phải khi mở các vị trí trên các công cụ mà chúng tôi phân loại là rủi ro.

Hệ số nhân được sử dụng để tính toán mức ký quỹ cần thiết để mở giao dịch trong các công cụ Forex. Yêu cầu ký quỹ là mức ký quỹ ban đầu cần thiết dựa trên đòn bẩy tài khoản nhân với số nguyên. Hệ số rủi ro được sử dụng cho các giao dịch qua quầy và / hoặc cho các giao dịch ký quỹ chỉ định số tiền tối thiểu cần thiết để mở một giao dịch tiềm năng. Hệ số rủi ro là sắp xếp các công cụ tài chính dựa trên mức độ rủi ro của chúng. Bạn có thể sử dụng Máy tính ký quỹ của chúng tôi để có được số tiền chính xác bạn cần để mở giao dịch và duy trì danh mục đầu tư. Số nhân rủi ro có thể được tìm thấy ở đây.

Tính toán ký quỹ cho Forex

Đòn bẩy tài khoản là 1:30. Tiền ký quỹ để mở 1 lô EURUSD được tính như sau:

((Số lượng lô x Kích thước hợp đồng) x Đòn bẩy) x Hệ số rủi ro = Yêu cầu ký quỹ bằng tiền tệ cơ sở

(1 x 100.000) x (1/30) = 3,333,33 EUR