Giao dịch CFD với 8+.com

Illustration

Giao dịch CFD

Suy đoán về sự tăng hoặc giảm về giá của thị trường tài chính toàn cầu biến động nhanh với CFD hoặc các hợp đồng chênh lệch

CFD là gì?

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một hình thức giao dịch phái sinh cho phép bạn kiếm lợi nhuận tiềm năng, bằng cách dự đoán giá tăng, hoặc giảm nhanh của thị trường tài chính toàn cầu (hoặc sản phẩm) như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền tệ và trái phiếu kho bạc.

CFDs hoạt động như thế nào?

Nhà đầu tư không có quyền sở hữu thực sự của tài sản tham chiếu cơ bản. Vì sản phẩm không giao dịch trao đổi, nó được cho là giao dịch phi tập trung (OTC). CFDs được giao dịch ký quỹ và có thể được bán, có khả năng sinh lời khi các thị trường đi xuống. Chúng tôi cung cấp CFDs trên thị trường toàn cầu. Bạn có thể mua hoặc bán một số đơn vị cho một sản phẩm hoặc công cụ cụ thể, tùy thuộc vào việc bạn cho rằng giá sẽ tăng hay giảm. Nhiều loại sản phẩm của chúng tôi bao gồm trái phiếu kho bạc, cặp tiền tệ, hàng hóa và chỉ số chứng khoán. Ví dụ: DAX là tổng hợp biến động giá của tất cả các cổ phiếu được liệt kê trên chỉ số chứng khoán tương ứng của Đức. Đối với mỗi điểm, giá của công cụ di chuyển có lợi cho bạn, bạn sẽ có được bội số của số đơn vị bạn đã mua hoặc bán. Đối với mỗi điểm giá di chuyển chống lại bạn, bạn sẽ thua lỗ. Vui lòng lưu ý rằng tổn thất có thể vượt quá tổng số tiền gửi của bạn.

Tiền ký quỹ và đòn bẩy là gì?

CFDs là một sản phẩm có đòn bẩy, nghĩa là bạn chỉ cần ký gửi một tỷ lệ nhỏ trong toàn bộ giá trị giao dịch để mở một vị thế. Đây được gọi là ‘giao dịch trên tiền ký quỹ’ (hoặc yêu cầu ký quỹ). Mặc dù giao dịch ký quỹ cho phép bạn phóng to lợi nhuận của mình, khoản lỗ của bạn cũng sẽ bị phóng to vì chúng dựa trên toàn bộ giá trị của vị thế, nghĩa là bạn có thể mất nhiều hơn khoản vốn được gửi.

Sản phẩm giao dịch CFD

Tiếp cận nhiều thị trường toàn cầu và mua bán ngắn hạn hoặc dài hạn với CFD chỉ bằng một tài khoản giao dịch Eightplus.com.

Start live forex trading at Eightplus.com and maximize your online trading experience!

Ghi chú

  • The above spreads are applicable under normal trading conditions during day trading sessions. However, there may be instances when market conditions cause spreads to widen beyond the typical spreads displayed above.
  • 50% margin requirements for covering (=hedging) a running position in full, provided that the free margin is positive (margin level > 100%)
  • Trading hours are from 22:00 Sunday until 22:00 on Friday for GMT+0 server time ( with a pause from 21:59 until 22:01 on Sunday to Thursday)
  • All Daily swap rates will be reviewed on daily basis. However, the data presented in MT4 Client Terminal for Cash Indices and Share CFDs reflect the yearly rate, resulting from the daily rates above.
  • On Wednesdays, the regular swaps for FX pairs, Cash Energies and Spot Metals is triple, thus covering weekend’s charges.
  • On Fridays, the regular swaps for Cash Indices and Shares CFDs is triple, thus covering weekend’s charges.