Sự an toàn của Quỹ vốn

Bảo vệ tiền của khách hàng là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Công ty tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của Chỉ thị các công cụ tài chính châu Âu (MiFID)
và được CySEC quản lý và cấp phép (GIẤY PHÉP SỐ 334/17).
Các nền tảng giao dịch Eightplus.com có được danh tiếng trên toàn cầu và các dịch vụ giành được nhiều giải thưởng.
Chúng tôi nhận thấy ảnh hưởng của sự bất ổn toàn cầu đối với thị trường và chúng tôi luôn cảnh giác để
đảm bảo rằng tiền của khách hàng của chúng tôi được giữ an toàn với tính minh bạch và toàn vẹn.

Sự an toàn vốn nạp trong hệ thống Ngân hàng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thông qua nhiều tổ chức tài chính trong nước và quốc tế. Thực tiễn quản lý rủi ro của chúng tôi đảm bảo rằng các ngân hàng hoàn toàn độc lập này có xếp hạng tốt. Chúng tôi liên tục xem xét các mối quan hệ của mình bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất hiện tại theo chỉ dẫn của các Ngân hàng Trung ương.

Phân chiaQuỹ vốn của khách hàng

Tiền của khách hàng được tách riêng, như đã nêu trong các chỉ thị MiFID và CySEC. Các hoạt động này được theo dõi bởi sự tuân thủ nội bộ và kiểm toán viên bên ngoài để đảm bảo tuân thủ quy định. Để đảm bảo, tiền của khách hàng sẽ được mã hóa trong các giao dịch.

Bảo vệ Quỹ vốn

Eight Plus Capital (trước đây là công ty Acier FX), với tư cách là một pháp nhân được điều chỉnh bởi CySEC, là thành viên của Quỹ Bồi thường của Nhà đầu tư theo chỉ thị DI144-2007-15 2015. Tất cả khách hàng nhận được mức độ bảo vệ cao nhất có thể theo quy định này. Khách hàng có thể đủ điều kiện được bồi thường trong trường hợp thất bại / không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình.

Eightplus.com Support

Our customer support team is ready to assist you 24/5!

If you have any questions, please contact our support. We are always in touch and will help you at any time. Your comfort and safety is our main mission.